Вера Мутафчиева

" Кой си ти, гдето се шляеш посред исторически събития ? "
 
 

 
Библиография - Изследвания
  Значителна трудност при изучаване на вакъфската институция
  Българските земи в османската държава (XV - XIX век)
  “Паралели на историята - Иберия и Балканите” - академичната лекция на акад. Вера Мутафчиева, произнесена при удостояването й с почетната титла Доктор хонорис кауза на Нов български университет
  Езикът ни обединява въпреки повишаването на брутния вътрешен продукт
   Разсъждения върху историческия мит "Пет века ни клаха". Бернар Лори
  Някои разсъждения относно разсъжденията на Бернар Лори върху историческия мит "Пет века ни клаха"

1 
 

Copyright - Veselina Vasileva - New Bulgarian University - Created and Powered by Studio IDA